Často kladené otázky o Keramzite

Aký keramzit použiť pri zateplení stien pivníc a základov?

Zateplenie základov rodinných domov pri nepodpivničených stavbách sa robí do hĺbky cca 50 cm pod zákadovú dosku. Na vyplnenie otvorov týchto rozmerov je najvhodnejší Keramzit L frakcia 10 – 20 mm. Rovnako tak to platí aj pri zateplení stien pivníc.

Viem si urobiť keramzitbetón aj svojpomocne?

Samozrejme, ľahký keramický betón si môžete urobiť aj svojpomocne. Jediné čo budete potrebovať iné je keramzit S vo frakcii 0-4mm a keramzit M vo frakcií 4-10mm, ktorý nahradí štrk, alebo klasické drobné kamenivo. Ak budete potrebovať presnú receptúru na výrobu keramzitbetónu, kontaktujte nás prosím.

Je vhodné použiť keramzit na zateplenie základovej dosky?

Áno je to vhodné, okrem výborných koeficientov prestupu tepla na základovú dosku a aj obvodové múry Vášho rodinného domu, získate ako bonus pri použití Keramzitu aj zníženie záťaže na pôdne podložie pod rodinným domom. Zateplenie základov Keramzitom je časovo aj technicky veľmi jednoduché a prispeje k teplotnej pohode vo Vašom rodinnom dome.

Viac informácií – Tepelno izolačný podsyp základovej dosky Keramzitom

Zatepľujú sa keramzitom aj základy pri podpivničení?

Áno, avšak úplne odlišne ako pri nepodpivničenom rodinnom dome. Pokiaľ je rodinný dom podpivničený nie je potrebné dávať vrstvu Keramzitu pod základy. Pivnica rodinného domu sa už väčšinou nachádza v nezamrzajúcej hĺbke a takéto zateplenie nemá význam. Pri podpivničených rodinných domoch stačí aj dodatočne zatepliť keramzitom bočné steny pivnice o šírke cca 1 meter. takéto zateplnie zároveň plní aj drenážnu funkciu okolo stien pivnice.

Je zateplenie základov Keramzitom a zateplenie podlahy to isté?

Nie nie je. Pri zateplení základovej dosky keramzitom zabezpečíme, aby sa v zimných mesiacoch neprenášal chlad zo zeme na základovú dosku a následne na obvodové a vnútorné priečky domu.

Aký keramzit použiť pod podlahy?

Pod podlahy domov, alebo bytov je vhodné použiť keramzit S frakcia 0-4 mm, alebo keramzit M frakcia 4-10mm. Záleží od toho aký hrubý podsyp pod podlahu chcete vykonať. Minimálny podsyp pod podlahu, aby spĺňal tepelnoizolačné vlastnosti, a akustické vlastnosti ktoré očakávate od podsypu pod podlahu keramzitom by mal byť v hrúbke 20 mm. Pri hrúbke podsypu pod podlahy do 6 cm sa používa keramzit S. Pri väčšej hrúbke podsypu ako 6 cm sa odporúča keramzit M.

Aká je doporučená skladba základov pri Keramzite?

Doporučená skladba základov zhora nadol:

  • železobetónová základová doska hrúbka 200 mm
  • geotextília
  • tepelno izolačný zásyp Keramzit Leca 500, 750, 1000 mm
  • geotextília
  • drenážna vrstva štrku cca 200 mm

Tepelno izolačný podsyp základovej dosky je vhodný pre každý rodinný dom, či sa už jedná o klasický murovaný dom z rôznych materiálov, alebo montovaný rodinný dom ako z dreva, tak aj z betónových prefabrikovaných dielcov.

Aká je hmotnosť keramzitu používaného ako ochrana strechy?

Ako ochranný zásyp krytiny plochej strechy je používaný Keramzit L t.j. frakcia 10 -20 mm. Objemová hmotnosť Kerazitu L je cca 290 kg/m3. Pri aplikovaní Keramzitu ako ochrany krytiny plochej strechy odporúčame súvislú vrstvu keramzitu vo výške cca 10 cm

Comments are closed