Aká je hmotnosť keramzitu používaného ako ochrana strechy?

Ako ochranný zásyp krytiny plochej strechy je používaný Keramzit L t.j. frakcia 10 -20 mm. Objemová hmotnosť Kerazitu L je cca 290 kg/m3. Pri aplikovaní Keramzitu ako ochrany krytiny plochej strechy odporúčame súvislú vrstvu keramzitu vo výške cca 10 cm

Comments are closed