Keramzit informácie

 

Keramzit Leca (LECA – z anglického “Light Expanded Clay Aggregate” – ľahký zväčšený ílový agregát) je ľahké keramické kamenivo vznikajúce vypaľovaním špeciálneho ílu pri teplote cca 1100 °C. Keramzit sa predáva pod obchodnými značkami ako napríklad Liapor, Leca, Siopor… . Keramzit pri vypaľovaní v rotačnej peci a zväčšení objemu získa pravidelné pórovité jadro a na vonkajšej strane pevnú hnedú škrupinku. Medzi hlavné úžitkové vlastnosti kameniva KERAMZIT patria nehorľavosť, tepelná izolácia, zvuková izolácia a nízka objemová hmotnosť pri pevnosti keramzitu. Keramzit má veľké a široké využitie pri výstavbe, hlavne pri hrubej stavbe ako aj pri terénnych úpravách okolo stavby.

Tieto svoje vlastnosti keramzit odovzdáva aj výrobkom, produktom v ktorých je požitý, ako napríklad keramobetón, prefabríkáty z keramického betónu, murovacie prvky, murovacie zmesi a ďalšie.

Opodstatnené je využtie keramzitu v Geotechnickom inžinierstve, kde sa využíva jeho pevnosť a súčasne nízka objemová hmotnosť pri rôznych geotechnických aplikáciach.

 

Hlavné výhody Keramzitu:

  • 100 % ekologický
  • nehorľavý, stabilný do teploty min 1100 °C
  • ľahký a zároveň pevný
  • neprepúšťa vlhkosť
  • odolný voči opakovanému zmrazeniu a rozmrazeniu

Využitie Keramzitu:

  • stavebníctvo (drenáže, izolácie základov, zateplenie základovej dosky, zatepelenie striech, ochrana plochej strechy, ľahký keramický betón, výroba prefabrikátov….)
  • geotechnika (zníženie záťaže na podložie, zníženie tlaku na oporné múry, drenáže, spevnenie svahov, zásyp terénu nad tunelmi….)
  • záhradníctvo (pestovanie rastlín, dekoračné účely, zazelenanie striech)
  • športoviská a ihriská (lepšie povedané všade tam kde sú potrebné kvalitné trávnaté plochy)

 

Comments are closed