Izolácia energovodov Keramzitom

tepelná_izolácia_energovodov

Pri kladení potrubia do pôdy je nevyhnutné zabezpečiť stabilnú pozíciu potrubia a a chrániť ho pred vplyvom vonkajších okolností. Splnenie týchto podmienok môže byť veľmi ťažké v prípade, že potrubie alebo inštalačný kábel je uložený v pôde s nízkou nosnosťou alebo pôdou, ktorá je   príliš mokrá. Vykonávanie zemných prác v takejto pôde narúša prirodzené rozvrstvenie pôdnych vrstiev. V niektorých prípadoch sa nevyhnutným môže stať budovanie lavičiek, ktoré dodatočne zaťažujú pôdu a v spojení s hmotnosťou inštalačných káblov môže prispievať k nerovnomernému poklesu potrubia.

Následkom môže byť prepadanie alebo rôzne havárie. Inštalácia potrubia do výplne z keramzitu znižuje zaťaženie podložia a eliminuje možnosť prípadného poklesu potrubia. Keramzit navyše poskytuje tepelnú izoláciu potrubia, čím zabraňuje pôsobeniu mrazu na potrubie. Keramzit pri tejto aplikácií má ďalšie výhody, ako je možnosť jeho opakovaného použitia bez poškodenia, ako aj ochrana energovodov proti škodcom, pre ktorých tvorí prirodzenú prekážku prechodu a poškodenia ako už samotnej izolácie – Keramzitu, tak aj poškodenia samotného potrubia, alebo kabeláže.

Problémy so zachovaním vhodného spádu sa najčastejšie prejavujú pri napojení nových používateľov do už existujúcej siete.

 

Comments are closed