Izolácia stien pivníc pomocou Keramzitu

Keramzit_steny_pivnic

Keramzit – ľahké keramické kamenivo je veľmi vhodné použíť pri tepelnej izolácií stien pivníc. Takáto izolácia stien pivníc pomocou Keramzitu Leca sa môže urobiť aj dodatočne, už na postavených stavbách. Takto vykonanou izoláciou Keramzitom sa okrem tepelnej pohody a výbornými prestupmi tepla pôsobiacimi na steny pivnice zabezpečí aj samotná drenáž okolo Vášho domu.

Ďalšou podstatnou výhodou použitia Keramzitu je že samotné technické prevedenie je veľmi jednoduché ako z technického, tak aj časového hľadiska a dá sa vykonať aj dodatočne pri už postavených stavbách bez toho, aby znemožnili bežné fungovanie domácnosti.

Na izoláciu stien pivníc, dodatočnú izoláciu základov sa používa kamenivo Keramzit L frakcia 10 – 20 mm. Prevedenie s použitím Keramzitu nesporne prináša lepšie tepelno izolačné vlastnosti celého objektu, domu. Ihneď po dokončení je plocha pochôdzná, alebo pripravená na sadenie trávy….. .

Takto prevedená dodatočná izolácia základov, zateplenie stien pivníc neprináša žiadne zmeny v samotnom statickom zaťažení, tlaku na dom, alebo jeho okolie.

 

zateplenie-domu1
zateplenie-domu1
« 1 z 7 »

 

Comments are closed