Ľahký keramický betón

keramzitbeton

Ľahký keramický betón

  • rovnaká pevnosť
  • nižšia hmotnosť
  • tepelne izolačný
  • zvukovo izolačný
  • vytvára príjemnú mikroklímu

Keramický betón nájde uplatnenie všade tam kde aj klasický betón + uplatnenie aj tam, kde staticky nie je možné použiť klasický betón kvôli jeho hmotnosti. Za túto svoju hlavnú prednosť čo je nízka objemová hmotnosť pri rovnakej pevnosti vďačí keramickému kamenivu – Keramzitu. Keramzit ako kamenivo nahrádza v keramickom betóne klasické kamenivo a odovzdáva keramickému betónu svoje úžitkové vlastnosti. Najväčšie uplatnenie toho keramického betónu je pri rekonštrukciách starších objektov, domov, kde zo statického hľadiska nie je možné použiť klasický betón.

Ľahký keramický betón je možné pripraviť ako už v jednotlivých betonárňach, tak aj svojpomocne. Súčasťou ľahkého keramického betónu je

keramzit S frakcia 0-4 mm a súčasne

keramzit M frakcia 4-10 mm

 

Comments are closed