Keramzitbetón

Keramzitbetón – ľahký keramický betón

ľahký keramický betón, alebo Keramzitbetón, Lecabetón, Liaporbetón sú keramické betóny ktorých základom je keramzit, teda ľahké keramické kamenivo rôznych obchodných značiek, napríklad keramzit Liapor, alebo keramzit Leca, ako aj ďalšie obchodné názvy keramzitu. V ľahkom keramickom betóne – Keramzitbetóne je klasické kamenivo teda štrk rôznych veľkostí nahrádzaný Keramzitom, teda ľahkým keramickým kamenivom rôznych frakcií podľa odporúčaných receptúr.

Keramzitbetón, ľahký keramzitový betón je betónová zmes, ktorá nájde uplatnenie všade tam kde aj klasický betón plus navyše aj tam, kde sú z dôvodu statiky prísnejšie požiadavky na hmotnosť betónu. Keramický betón Vám ponúka rovnakú pevnosť, trvanlivosť a životnosť ako klasický betón rôznych tried a pri tom nižšiu objemovú hmotnosť, tepelno izolačné a akustické vlastnosti samotného betónu.

Keramické betóny – keramobetóny, ako sa tiež zvyknú nazývať majú uplatnenie aj pri výrobe betónových prefabrikátov, kde keramzit obsiahnutý v betóne odovzdáva svoje vlastností samotnému prefabrikátu – nižšia hmotnosť, aku izolačné vlastnosti, tepelno izolačné vlastnosti. Takýto betón je žiadaný napríklad pri výrobe prefabrikovaných zvukových bariér pri rýchlostných cestách a diaľniciach, kde sa využíva aj samotnej zvukovej nepriezvučnosti a akustickej pohltivosti takéhoto betónu pri minimálnej hrúbke samotnej akustickej zábrany.

Keramzitbetón vytvára v budovách a domoch príjemnú mikroklímu, príjemne hreje a vďaka týmto vlastnostiam ho poniekrý označujú aj ako tzv. Teplý betón. Keramický betón je 100% ekologický. plne recyklovateľný, zdravotne nezávadný.

Comments are closed